Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi, nâng cao chất lượng sinh hoạt, công việc của thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản và doanh nghiệp dịch vụ

 

Theo đề nghị của Tổ chức thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT) về việc phối hợp thông tin tới doanh nghiệp dịch vụ và thực tập sinh kỹ năng (TTS) đi làm việc tại Nhật Bản một số nội dung liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi, nâng cao chất lượng sinh hoạt, công việc TTS và doanh nghiệp dịch vụ. Ngày 31/07/2023 Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 1243/QLLĐNN-NBĐNA để hướng dẫn doanh nghiệp biết các tài liệu tuyên truyền do OTIT cung cấp và thông tin tới người lao động do doanh nghiệp tuyển chọn và đưa đi làm việc tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

– Tài liệu giới thiệu dịch vụ hỗ trợ tư vấn bằng cuộc gọi trực tuyến (ứng dụng Zoom). (Xem chi tiết tại đây).

– Tài liệu giới thiệu quy định về việc TTS mang thai, sinh con trong thời gian thực tập, biện pháp bảo vệ quyền lợi bản thân khi mang thai, sinh con trong thời gian làm việc tại Nhật Bản. (Xem chi tiết tại đây).

– Tài liệu tư vấn về đặc điểm 1 đơn vị phái cử lao động tốt, thực hiện đúng các quy định của pháp luật Nhật Bản, đăng tải tại đường link: https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20230710_seminar_vi.html

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin như trên để doanh nghiệp biết, thực hiện./