日本は外国人実習生に電話申請でアドバイス

日本は、外国人実習生が技能実習機構のコンサルティングサービスに簡単に連絡できるモバイルアプリケーションを開発したばかりだ。

日本の当局は、外国人実習生が技能実習機構(OTIT)のコンサルティングサービスに簡単に連絡できるモバイルアプリケーションを開発したばかりだ。

Ứng dụng này do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), OTIT và một số tổ chức khác hợp tác phát triển. Thông qua ứng dụng này, các thực tập sinh có thể nhận được dịch vụ tư vấn bằng 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, về môi trường làm việc của họ. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cung cấp các thông tin về các vấn đề như dịch COVID-19 và thiên tai, thảm họa.

Trước đó, Nhật Bản đã có hệ thống cho phép các thực tập sinh từ các nước đang phát triển học hỏi kinh nghiệm, công nghệ và kỹ năng trong thời gian làm việc tại Nhật Bản. Trong số này, OTIT là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các thực tập sinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ liên quan các vấn đề như bạo lực, làm việc quá giờ. Tuy nhiên, các nhóm hỗ trợ cho các thực tập sinh cho biết nhiều trường hợp không liên hệ với OTIT để xin tư vấn vì họ không biết về sự tồn tại của dịch vụ này.

Tính đến cuối năm 2020, có trên 370.000 thực tập sinh nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, trong đó thực tập sinh người Việt chiếm hơn 50%.
Nhật Bản tư vấn cho TTS nước ngoài qua phần mền điện thoại