15 nữ Hộ lý

Hạn tuyển: 31/12/2023
Ứng tuyển
Lương: 35 VNĐ ~
Nơi làm việc: Saitama
Điều Dưỡng

Điều Dưỡng Đi Nhật và Thực tập sinh Nhật bản.