Yêu cầu doanh nghiệp tư vấn, giáo dục định hướng cho thực tập sinh theo đúng quy định pháp luật của hai nước trước khi sang Nhật Bản.

 

Thời gian vừa qua Tổ chức thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản (OTIT) đã tiến hành điều tra các thực tập sinh Việt Nam (TTS) và phát hiện một số TTS được doanh nghiệp yêu cầu ký bản cam kết hoặc tư vấn với nội dung “TTS sẽ bị về nước nếu mang thai, sinh con trong thời gian thực tập tại Nhật Bản”. Việc này không phù hợp quy định pháp luật của hai nước và MOC về chương trình thực tập kỹ năng.

Để tránh phát sinh sự việc OTIT phản ánh nêu trên, ngày 26/05/2023 Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 768/QLLĐNN-NBĐNA yêu cầu doanh nghiệp quán triệt các nhân viên của doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, tuyển chọn, giáo dục định hướng, ký kết hợp đồng… tuyệt đối không yêu cầu người lao động ký cam kết hoặc tư vấn với nội dung “TTS sẽ bị về nước nếu mang thai, sinh con trong thời gian thực tập tại Nhật Bản”. Trường hợp phát sinh sự việc mang thai, sinh con… trong thời gian thực tập tại Nhật Bản, doanh nghiệp trao đổi với với đoàn thể quản lý, công ty tiếp nhận và bản thân TTS để có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.