【Thông tin kỳ thi kỹ năng đặc định】Tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực Chăm sóc điều dưỡng

https://www.prometric-jp.com/ssw/exam/flow/overseas/
・ Ngoài việc xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh của thí sinh (căn cước công dân hoặc hộ chiếu), thí sinh cần mang theo bản in “Phiếu xác nhận” sẽ hiển thị trên màn hình sau khi đăng ký thi để vào phòng thi.
・ Xin lưu ý: Ngay cả khi đăng ký thông qua cơ quan phái cử thì cũng chỉ có bản thân thí sinh mới được phép vào địa điểm thi, còn những người từ các cơ quan phái cử sẽ không được phép vào địa điểm thi.

4. Thời gian đăng ký thi
Đăng ký dự thi phải được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 14:00 giờ Việt Nam (16:00 giờ Nhật Bản) ngày thứ ba (ngày 20 tháng 2 năm 2024) tới trước ngày thi ba ngày làm việc (23:59 giờ Nhật Bản). Việc thay đổi hoặc hủy bỏ có thể được thực hiện trước ngày thi 3 ngày làm việc.
※ Xin lưu ý: kỳ thi có giới hạn số lượng thí sinh dự thi. Nếu số lượng đăng ký đạt giới hạn thì việc tiếp nhận đăng ký thi có thể kết thúc trước thời hạn, vì vậy vui lòng đăng ký thi càng sớm càng tốt.

5. Lệ phí thi, điều kiện dự thi
Lệ phí thi 172.000 đồng (VNĐ)
Độ tuổi dự thi: Từ 17 tuổi trở lên
Trình độ học vấn: Không yêu cầu

6. Giải đáp thắc mắc liên quan tới đăng ký thi
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam không tiếp nhận các câu hỏi liên quan đến kỳ thi. Vui lòng liên hệ số điện thoại bộ phận dịch vụ khách hàng ghi bên dưới khi có các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký thi. Xin lưu ý: bộ phận dịch vụ khách hàng sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đề thi hoặc kết quả thi.

Số điện thoại dịch vụ khách hàng:
・ Giải đáp bằng tiếng Việt:1900636929
・ Tiếng Nhật:1800400362, 81-3-66310597