Đơn hàng thi tuyển

Ngành nghề
Mức lương
Nơi làm việc
19 triệu VNĐ ~
AOMORI
22 triệu VNĐ ~
AICHI
21 triệu VNĐ ~
KANAGAWA
21 triệu VNĐ ~
SAITAMA
20 triệu VNĐ ~
FUKUOKA
Ngành nghề
Mức lương
Nơi làm việc
Ngành nghề
Mức lương
Nơi làm việc

Tin tức

Tin tức - hoạt động

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong các lĩnh vực Bảo dưỡng ô tô, Dịch vụ lưu trú và Chăm sóc điều dưỡng theo Chương trình lao động kỹ năng đặc định

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong các lĩnh vực Bảo dưỡng ô tô, Dịch vụ lưu trú và Chăm sóc điều dưỡng theo Chương trình lao động kỹ năng đặc định

Thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản về Chương trình lao động kỹ năng đặc định, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng trong các lĩnh vực (i) Bảo dưỡng ô tô, (ii) Dịch vụ lưu trú và (iii) Chăm sóc điều dưỡng - kỳ thi cần thiết cho người lao động muốn có tư cách lưu trú “Kỹ...

FANPAGE FACEBOOK

Tháng 07

Phỏng vấn 02/2024

icon_interview

890

ứng viên

Đơn tuyển 02/2024

icon_donhang

60

Công ty

Xuất cảnh 02/2024

icon_xuatcanh

467

Thực tập sinh + kỹ sư

Video clips