Đơn hàng thi tuyển tháng 11

Ngành nghề
Mức lương
Nơi làm việc
19 triệu VNĐ ~
SHIZUOKA
20 triệu VNĐ ~
ISHIKAWA
21 triệu VNĐ ~
ISHIKAWA
Ngành nghề
Mức lương
Nơi làm việc
Ngành nghề
Mức lương
Nơi làm việc

Tin tức

Tin tức - hoạt động

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng và lĩnh vực nông nghiệp đối với người lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình lao động kỹ năng đặc định

Thông tin về kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng và lĩnh vực nông nghiệp đối với người lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình lao động kỹ năng đặc định

Thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản về Chương trình lao động kỹ năng đặc định, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng và lĩnh vực nông nghiệp - kỳ thi cần thiết cho người lao động muốn có tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc...

Xem thêm »

FANPAGE FACEBOOK

Tháng 07

Phỏng vấn 02/2024

icon_interview

890

ứng viên

Đơn tuyển 02/2024

icon_donhang

60

Công ty

Xuất cảnh 02/2024

icon_xuatcanh

467

Thực tập sinh + kỹ sư

Video clips