1 nữ Đóng gói công nghiệp

Hạn tuyển: 31/12/2023
Ứng tuyển
Lương: 26 VNĐ ~
Nơi làm việc: Dong-gu, Ulsan, Korea
Đóng gói công nghiệp

1 nữ Đóng gói công nghiệp